Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_obrezan_240p

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož

Skrajšani naziv: SON-ENER

Vodilni partner - prijavitelj: Opsen d.o.o.

Ostali partnerji: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož

Vrednost operacije: 48.389,70 €

Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €

Začetek operacije: 1.10. 2017

zaključek: 30. 9. 2018 Odločba iz dne: 6. 3. 2018

 

Povzetek operacije:

V projektu SON-ENER bomo okviru izobraževanj, delavnic in svetovanj pridobili potrebna znanja različnim ciljnim skupinam kako doseči učinkovito, sonaravno in samozadostno rabo energije z izkušnjami dobrih praks v povezavi s trajnostno gospodarsko rastjo. Pod sloganom »Elektrika ključ trajnostnega razvoja« bomo postavili prostostoječo E-polnilnico z dvema mestoma za hitro polnjenje avtomobilov tip EVF200 22kW za vzpodbujanje e-mobilnosti, ter izvedli izobraževanja o varni uporabi tovrstnih naprav. Vse aktivnosti bodo pripomogle k večji samozadostni rabi energije z namenom zmanjšanja izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb in ohranjanja ter izboljševanja okolja. Vse aktivnosti projekta se bodo izvajale v urbanih okoljih na območju LAS. V sklopu projekta bomo v podjetju OPSEN d.o.o. odprli eno delovno mesto za polni delovni čas. Za informiranje in obveščanje bomo kot uvodni dogodek bomo pripravili internetno stran in tiskovno konferenco, kjer bomo predstavili projekt, ter povabili zainteresirane k sodelovanju. Občine na območju LAS bodo do leta 2018 energetsko sanirale šole. Pri tem je tudi pomemben vidik bivanja v šoli v smislu učinkovite rabe energije (URE). V okviru projekta bomo izvedli 8 izobraževanj ter izobrazili uporabnike energetsko saniranih objektov na območju LAS, na način ozaveščenosti učinkovite rabe energije za bivanje. S projektom SON-ENER bomo podajali znanja o uporabi e-polnilnic, nudili svetovanja URE. Izvedli bomo 8 delavnic na temo URE, e-mobilnosti, energetske samooskrbe. Delavnice projekta SON-ENER se bodo izvajala na OOZ Ormož za podjetnike in podjetnice, starejše občane ter mlajše brezposelne osebe. Ob zaključku projekta bomo priredili tiskovno konferenco, kjer bomo javnost seznanili s stanjem projekta in aktivnostim v prihodnje.