Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_obrezan_240p

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu

Skrajšani naziv: COWORKING

Vodilni partner - prijavitelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož

Ostali partnerji: Opsen d.o.o.

Vrednost operacije: 62.346,00 €

Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €

Začetek operacije: 1. 3. 2018

Konec operacije: 28. 2. 2019

Odločba iz dne: 6. 3. 2018

 

Povzetek operacije:

Inovativen projekt COWORKING je nov način povezovanja in razvijanja kompetenc podjetnikov z medgeneracijskim povezovanjem. Vključenim zagotavlja znanja in izkušnje tutorjev ter pravno-ekonomsko in tehnično izobraževanje. Projekt bo doprinesel kreiranju bodočih partnerstev za skupen nastop na trgu, ter ohranja eno delovno mesto partnerju projekta ter odpira možnosti za nova delovna mesta. Z izvedbo promocijskih delavnic, bo zajemal celotno območje UE Ormož. Projekt COWORKING se bo izvajal v mestu Ormož, kjer se bo odkupil in opremil skupni prostor z mobilnimi delovnimi postajami in tehnično opremo.

1 FAZA - Za informiranje in obveščanje bomo kot uvodni dogodek bomo pripravili internetno stran in tiskovno konferenco kjer bomo predstavili projekt, ter povabili zainteresirane k sodelovanju. Organizirali bomo izobraževalne delavnice v Ormožu, Sv. Tomažu in Središču ob Dravi. V prvi fazi bomo odkupili potrebne prostore in jih namensko preuredili ter zagotovili pogoje. Izvedli bomo izobraževanja s področja zakonodaje, ekonomike in tehničnih ved. Izvajali bomo tudi aktivno administrativno in strokovno tehnično tutorsko podporo zainteresiranim, ki bodo želeli sodelovati v projektu. V projekt se bodo vključili 3 podjetniki.

2 FAZA - V drugi fazi bomo organizirali potrebna izobraževanja oz. delavnice za znanja, s področja zakonodaje, ekonomike in tehničnih ved, ki bodo prišla v poštev za krepitev podjetniških kompetenc. V projekt se bosta še dodatno vključila 2 podjetnika. Ob enoletnem zaključku projekta bomo v okviru informiranja in obveščanja priredili tiskovno konferenco kjer bomo javnost seznanili s stanjem projekta in aktivnostim v prihodnje.